06 12 508 558

Privacy

PRIVACY STATEMENT Meester in de Vis

 1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Meester in de Vis informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Patrick, Meester in de Vis. Patrick, Meester in de Vis is gevestigd aan de Gemini 54, 3769KW in Soesterberg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67617476. Meester in de Vis is bereikbaar via telefoon 0612508558 en per e-mail: [email protected].

Patrick, Meester in de Vis is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.meesterindevis.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Meester in de Vis de gebruikers van de apps van Meester in de Vis, de klanten van Meester in de Vis en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Meester in de Vis en verder alle personen van wie Meester in de Vis persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Meester in de Vis.

 1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Meester in de Vis worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.meesterindevis.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.meesterindevis.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Meester in de Vis gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

 1. Inschakeling van derden

Meester in de Vis maakt momenteel geen gebruik van diensten van derden.

 

 1. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

 1. Cookies

Deze website van Meester in de Vis maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’.  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De analytische cookies worden gebruikt om [statistieken bij te houden over het gebruik van onze website]. Meester in de Vis gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Meester in de Vis heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Meester in de Vis heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Meester in de Vis maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meester in de Vis heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
  • Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Meester in de Vis bereiken via telefoon 0612508558 en per e-mail: [email protected].
  • Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar [email protected]. Als u een klacht heeft over hoe Meester in de Vis uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Meester in de Vis opnemen door een mail te sturen naar [email protected] of te bellen met 0612508558. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (acm.nl/nl).
 2. Bewaartermijn
  • Meester in de Vis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

 1. Beveiliging
  • Meester in de Vis zal een verwerkersovereenkomst afsluiten op het moment het haar data laat beheren door derden. Hierin zullen assende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 2. Wijzigingen in het Privacy statement
  • Meester in de Vis behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Meester in de Vis adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 3 mei 2018.